Výrobky z EMU oleja

V ponuke máme širokú paletu výrobkov ako je 100% čistý EMU olej, EMU gél a kozmetické výrobky…

Rozbor EMU oleja

Olej je zázrak prírody – žiadny spôsob povrchovej aplikácie nemôže pôsobiť úspešne, pokiaľ neprenikne kožou. Je dokázané, že práve olej z emu hnedého má takéto vlastnosti a naviac, je schopný do podkožia dopraviť aj iné pevné látky, preto je vyhľadávanou a žiadanou surovinou vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, kde sa cení aj jeho zmäkčovacia a zvláčňovacia schopnosť.

Tu je originál a tiež český preklad: Originál: Mr. Vondracek: A study was performed at the University of Auburn in the mid-1990’s by Dr’s M.C. Craig-Schmidt and K.R. Willian showing that emu oil and ostrich oil have different fatty acid compositions. Ostrich oil has more palmitic acid and less oleic acid than Emu oil. A summary of that study follows: The predominant fatty acid in ostrich oil (n=20) was palmitic acid at 34.9 +/- 3.6% of total fatty acids whereas the predominant fatty acid in emu oil was oleic acid (41.8 +/- 3.8%). Oleic acid was 30.5 +/- 3.4% in Ostrich and Palmitic acid was 21.4 +/- 2.4% in emu.

Preklad: V polovině devadesátých let minulého století byla dr.M.C.Craigem Schmidtem a K.R.Wilianem na univerzitě v Auburn vyhotovena studie,která ukázala,že olej Emu a olej Afrického pštrosa mají různá složení mastných kyselin. Olej pštrosa Afrického má více palmatické a méně olejové kyseliny než olej Emu. Studie se dá shrnout takto: Převládající mastná kyselina obsažená v oleji Afrického pštrosa(=20) byla kyselina palmitická při 34,9+/-3,6% z celkového objemu mastných kyselin,zatímco převládající kyselina v oleji Emu byla kyselina olejová (41,81/-3,8%). Kyselina olejová měla objem 30,51/-3,4% v oleji ze pštrosa Afrického a palmitická kyselina vykázala objem 21,41/-2,4% v oleji Emu.

.